Historie

De Uitgeester Harmonie door de jaren heen

Door Jan Vastenouw

Het eerste Uitgeester fanfarekorps Onderlinge Oefening, bekend onder de naam OO, ontstond in 1885 als onderdeel van het toen in Uitgeest bestaande mannenkoor Richard Hol. OO kreeg in dat jaar op 9 januari een eigen status. Het korps trad veelvuldig op tijdens festiviteiten in de openlucht en vaak werd er dan op het Ooievaarsterrein een tijdelijke muziektent opgericht. Deze was niet altijd stevig genoeg, zodat op 31 augustus 1903 de tent met muzikanten en al in elkaar stortte.

De eerste dirigent, toen nog directeur genoemd, was A.M. de Jong. Gerepeteerd werd in de herberg de Halve Maan aan de Meldijk. Na nog twee voorgangers werd in 1919 de Zaandijker Antoon de Vries benoemd. Als geen van zijn voorgangers heeft deze markante figuur een stempel op het korps gedrukt. Het werd van een fanfarekorps een harmoniekorps en er werden veel successen geboekt bij concoursen, waarbij het na een overwinning meerdere malen gebeurde dat De Vries en zijn echtgenote met een koets werden afgehaald van het station en een feestelijke rijtoer maakten door het dorp, met de muziek voorop!

Een gevleugelde uitspraak van De Vries was: “Je moet niet vechten met je instrument, maar vrijen.”

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum werd een groot concours georganiseerd op zaterdag 13 juni en zondag 14, 21 en 28 juni 1925. Een halve maand lang waren er praktisch elke dag festiviteiten met als afsluiting een groot vuurwerk.
Voor het 50-jarig jubileum schreven Jan Ploeger en Piet Roos de tekst en de muziek van de revue vijftig jaar OO, welke zesmaal in De Ooievaar werd opgevoerd.

In 1936 kwam er een scheuring in de vereniging. Die ontstond door de toenmalige pastoor Van der Loos, die het katholieke volksdeel opriep een eigen harmonievereniging op te richten. Dit was omdat hij vreesde dat uit een algemene vereniging, waarvan ook vrouwen lid konden worden, gemengde huwelijken zouden voorkomen.

Het verlies van de leden die overgingen naar de katholieke club was voor OO zeer zwaar. Toch bleef de vereniging actief en verraste zij de bevolking regelmatig met diverse uitvoeringen.

In 1950 werd het 65-jarig bestaan van de vereniging groots gevierd met een rondgang door het dorp, een receptie in De Ooievaar, een feestconcert en een solistenconcours.
 

Toon de Vries bleef de harmonie 33 jaar trouw, tot hij in 1952 op zeventigjarige leeftijd om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen.

Zo rond de jaren zestig liep het aantal leden van OO aanzienlijk terug en de RK Harmonie Uitgeest dreigde zichzelf op te heffen. Er werd een voorzichtige poging ondernomen om tot samenwerking te komen en dat lukte! Op 28 augustus 1963 verdween de naam Onderlinge Oefening en deed de naam Uitgeester Harmonie haar intrede, met als dirigent Gerrit Koomen uit Assendelft.

Door de opheffing van drumband Zoons werd in 1967 het Tamboerkorps opgericht met als instructeur Maarten Honing en tamboer-maitre Marian Tiebie en later Jacqueline Juffermans. Het korps nam veelvuldig deel aan concoursen waarbij zij tot de besten van Nederland behoorden met als bewijs driemaal deelname aan het wereldmuziekconcours in Kerkrade.

Het ging goed met de vereniging. In 1969 werd het jeugdorkest opgericht, nieuwe instrumenten en uniformen werden aangeschaft en ook de Harmonie nam regelmatig deel aan concoursen, waarbij de vereniging zich onder de leiding van dirigent Koomen verbeterde tot de afdeling Uitmuntendheid.

Dirigent Koomen moest om gezondheidsredenen in 1975 de dirigeerstok neerleggen en mag zich mede met Toon de Vries en Maarten Honing tot de meest inspirerende en succesvolle muzikale leiders van de vereniging rekenen.

De wens van een eigen verenigingsgebouw werd steeds sterker en op 7 september 1991 werd het gebouw De Opmaat geopend.

De boerenkapel, die in 1965 werd opgericht, werd na 27opgeheven en dixieland band The Upmates zag het levenslicht.

Aan het veel gelauwerde tamboerkorps kwam in 2001 een einde en er werd een doorstart gemaakt met de slagwerkgroep Blast.

In 2010 werd het 125-jarig jubileum gevierd met een repetitieweekend, jubileumconcert, reünie, open dag, jeugdvoorstelling en een kerstconcert.